Zdraviproradost.cz Zdraviproradost.cz

Reiki

Reiki je japonský výraz, kterým je označována univerzální životní energie. Celá staletí se pěedává toto umění z mistra na žáka. Reiki je systém, který je bezpečným,přirozeným a holistickým způsobem nápravy mnoha akutních potíží a pěináší zlepšení duchovního, mentálního a emocionálního zdraví. Praxe reiki je chápána pěedevším jako metoda k léěení fyzického těla, je to však i metoda k harmonizování emocí, léčba závislostí apod. V konečném důsledku má reiki moc obnovit jednotu těla, mysli a emocí do optimálního stavu - harmonie. Návrat do stavu harmonie a rovnováhy je pro každého člověka v dnešní uspěchané době pěímo nezbytný. Metodami reiki se vzhledem k jejich účinkům a jednoduchosti může uzdravit jednotlivec sám, nebo jimi může léčit druhé. Aby tyto metody fungovaly je nutné dodržovat základní pravidla a žít v souladu s nimi.

Reiki neslouží jako náhražka klasické medicíny, ale může ji velmi dobře doplnit, lze ji vhodně kombinovat s reflexní terapií, krystaloterapií a dalšími způsoby alternativní medicíny. Máme velmi dobré zkušenosti s léěením komplikované zlomeniny kotníku. Využití reiki je velmi všestranné, pěi správném používání má nekonečné možnosti. Běžné využití k léčení stresu, depresí, menstruaěních potíží, záněty močového měchýře, migrény, syndrom chronické únavy, ekzémy, artritida, zdravotní potíže v období přechodu, bolesti zad, nespavost, ischias apod. Reiki se praktikuje pomocí přikládáním rukou, všeobecně je vnímáná jako příjemné teplo, které nás uvadí do stavu relaxace a harmonie.

Technika emočního odstřížení

Tato technika je jedním z mnoha využití blahodárného působení reiki energie. Slouží ku pomoci se závislostmi, ať už na věcech materiálních, pochutinách jako je čokoláda, káva, tak od nevhodných emoěních závislostí na osobách. Připoutanost k nějaké osobě je velmi nevhodným zatížením vztahu, který tím pak trpí. Emoění odstřižení se bez rozdílu doporučuje partnerům či v rodině, velmi se tím uvolní vzájemné vztahy. Nejde o to, že byste přestali s daným člověkem mít vztah nebo ho přestali mít rádi, jde o to, že získáte větší odstup a pomůže Vám to lépe zvládat vlastní, většinou přehnané emoční reakce.


Tisk stránky | Kontakt