Zdraviproradost.cz Zdraviproradost.cz

Tarot a numeorologie

Taroty k nám promlouvají řečí symbolů, které už Carl Jung považoval za univerzální pro celé lidstvo. Symboly nám umožňuji chápat poselství, která k nám přicházejí ze samého našeho nitra, nebo chcete-li, podvědomí.

Tarot bychom tedy mohli nazvat symbolickou mapou vědomí. 78 tarotových symbolů popisuje archetypy osobnosti člověka a vzorce reakcí a jednání, které jsou lidem vlastní. Historikové se pokoušejí objasnit původ Tarotu na základě samého slova. Někteří usuzují, že pochází z egyptského Ta-rosh, které znamená královská cesta. Jiní že pochází z latinského rota, nebo-li kolo, symbol pro koloběh života. Další si myslí že jde o obměnu hebrejského Torah, které znamená zákon. Učenci se ale shodují, že nejstarší hrací karty pocházejí z číny a Koreje. Najdou se ale i tací, kteěí jejich původ situují do starověkké Indie. Tarotové karty se skládají z Malé arkány a Velké arkány. Malá arkána má čtyři barvy, z nichž každá obsahuje 14 karet. Velká arkána sestává z 22 karet.


Tarot působí pomocí symbolů hlavně na sféru vědomí, která je mimo rozumová centra a z které přicházejí sny. Kvalita a přesnost výkladu závisí na schopnostech tazatele a na jeho soustředěnosti na položenou otázku či problém. Ke každému člověku promlouvá jedinečným způsobem, aby mu neodhalil více, než je každý jedinec schopný pojmout a pochopit.


Stoletý Tarotový harmonogram


Stoletý Tarotový harmonogram je jednou z mnoha možností jak nám může být Tarot nápomocen po celý náš život. Pomáhá nám nejen objasnit lekce minulé, kterými jsme už prošli, ale je i neocenitelným pomocníkem pro naše budoucí putování životem. Stoletý proto, že je vypočítáván do sta let, bez rozdílu, aby se nikdo zbytečně netrápil tím, kdy zemře. Pomáhá nám v sebepoznání a může nám být pomyslnou střelkou kompasu, která nás provede provede celým životem a dokáže nám vysvětlit mnohé zapeklité situace.


Získáte v něm symbol své osobnosti a své duše, které určují Vaše kvality, predispozice a úkoly pro daný život. Ke každému roku je přiřazen jeden tarotový symbol pro cestu Vaší osobnosti i cestu Vaší duše, symboly se mohou lišit nebo být i shodné. Ke všem symbolům je přiložen podrobný návod, co znamenají a jaké lekce a příležitosti sebou pro daný rok přinášejí, čili co můžeme od daného roku očekávat. Například rok ve znamení karty Zamilovaní už samým jejím názvem napovídá, že se budou řešit vztahy. Budou vznikat nové, kvést fungující, ale i ukončovat ty nefungující a nemusí jít jen o vztahy partnerské, náš život je propletem mnohy různými vztahy na různých úrovních. Symboly jsou řazeny v devíti-letých cyklech, daný cyklus má vždy společné téma, třeba rodina, společenství a studium atd. A i název jednotlivých cyklů napovídá, co budete zhruba v tomto období řešit a na čem budete pracovat.

Cena za vypracování: 500,- Kč

V případě zájmu zašlete prosím objednávku s celým jménem a datem narození na e-mail info@zdraviproradost.cz


Tisk stránky | Kontakt