Zdraviproradost.cz Zdraviproradost.cz

Zdravá výživa

Práce a knihy Dr. Normana Walkera se pro mne staly zdrojem nikdy nekončící inspirace, našla jsem v nich odpovědi na mnohé otázky, které mě z oblasti zdravého stravování a léčení nemocí trápily. Zjistila jsem v nich, že v našem těle opravdu vše souvisí se vším, žádný orgán není zbytečný ani přebytečný a že velmi prostým obohacením stravy o čerstvé ovocné a zeleninové šťávy můžeme pro své zdraví, vitalitu a pohodu udělat opravdu mnoho.

Dr. Norman W. Walker byl jeden z nejvýznamnějších lékařů zabývajících se zdravím a výzkumem výživy v USA. Jeho knihy byly vzorem mnohým lékařům, vědcům a autorům. Dr. Walker napsal poslední knihu ve svých 113 letech. Až do své smrti v roce 1984 byl nesmírně činný. Dožil se 118 let. I v tomto věku se věnoval domácím pracím a zahrádkařil. Jezdil na kole, pěestože měl již více než 100 roků. Přežil své kritiky a posměváčky. Dnes jej řadíme mezi průkopníky přirozené životosprávy. Více jak 70 let se snažil svými výzkumy ukázat, jak mohou žít lidé déle a zdravěji. On sám byl příkladem toho, jak se může dosáhnout kvetoucího zdraví správným myšlením, správnou výživou a správnou péčí o tělo. 

Z těchto důvodů jsem se rozhodla dát k dispozici ke stažení jeho knihy. Protože pracujeme s alternativní medicínou, která vyznává jednoduché pravidlo, každá nemoc je léčitelná, jen sám člověk musí chtít a něco proto udělat, musí být ochoten ke změnám ve svém životě. My Vám můžeme pomoci různými podpůrnými prostředky, masážemi a energií, můžeme Vám poradit i jak a co máte dělat a změnit, ale ten konečný čin a usílí musíte vyvinout sami, musí vyplynout z Vašeho rozhodnutí. Proto pro inspiraci, pochopení i podporu, knihy skvělého doktora, který nashromáždil pro zlepšení zdraví a života opravdu spoustu neocenitelných rad a poznatků.   


Tisk stránky | Kontakt